SỞ GDĐT TỈNH LẠNG SƠN
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN - LỚP 10 THPT
Tra cứu thông tin bằng Mã HS
Tra cứu thông tin bằng Mã CSDL
Tra cứu thông tin bằng Số điện thoại
Tra cứu Kết quả điểm các bài thi
Xem điểm chuẩn tuyển sinh vào THPT Chuyên Chu Văn An
Điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường THPT: Sở GDĐT sẽ thông báo sau!
* Điểm tuyển sinh vào lớp chuyên:
- Dùng để xét tuyển vào các lớp Chuyên.
- Công thức tính: Tổng điểm = Toán + Văn + Anh + 2*Chuyên
* Điểm tuyển sinh vào lớp Không chuyên:
- Dùng để xét tuyển vào lớp Không chuyên.
- Công thức tính: Tổng điểm = Toán + Văn + Anh + Chuyên
* Điểm tuyển sinh vào trường THPT:
- Dùng để xét tuyển vào các trường THPT.
- Công thức tính: Tổng điểm = 2*Toán + 2*Văn + Anh + điểm Ưu tiên
Trở về